لکسوس ES 250 

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 16 سوپاپ
 • CVVT
 • حجم موتور 2494 CC
 • شش دنده اتوماتیک

لکسوس GS 250

49000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 6 سیلندر
 • 24 سوپاپه
 • حجم موتور 2499 سی سی
 • شش دنده اتوماتیک

لکسوس NX 200

50000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر 
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1998 CC
 • شش دنده اتوماتیک

لکسوس NX 300b

80000تومان

 • چمشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2494 CC
 • جعبه دنده eCVT

 لکسوس CT 200 

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1798 CC
 • شش دنده اتوماتیک

کیا اسپورتیج

49000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 4 سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2400 CC
 • شش دنده اتوماتیک

کیا سراتو

50000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • 4 سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2000 CC
 • شش دنده اتوماتیک

کیا پیکانتو

80000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 4 سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1250 CC
 • چهار دنده اتوماتیک

کیا اپتیما

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 4 سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2400 CC
 • شش دنده اتوماتیک

نیسان قشقایی

49000تومان

 • ومشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • حجم موتور 2000 CC
 • دو دیفرانسیل
 • شش دنده CVT

نیسان جوک

50000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1618 CC
 • گیربکس CVT

هیوندا سوناتا LF

80000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • حجم موتور 2400 CC
 • GLS
 • شش دنده اتوماتیک

 هیوندا i 20

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار دنده
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1400 CC
 • 4 دنده اتوماتیک

هیوندا ولستر

49000تومان

 • ومشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1600 CC
 • 6 دنده اتوماتیک

هیوندا اکسنت

50000تومان

 • ومشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1600 CC
 • چهار دنده اتوماتیک
 

هیوندا سانتافه

80000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2400 CC
 • شش دنده اتوماتیک

 هیوندا توسان

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2000 CC
 • شش دنده اتوماتیک

هیوندا النترا

49000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1800 CC
 • شش دنده اتوماتیک

هوندا سیویک

50000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1798 CC
 • پنج دنده اتوماتیک

هوندا آکورد

80000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2400 CC
 • پنج دنده اتوماتیک

 هوندا CRV 

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 4 سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2356 CC
 • CVT

رنو فلوئنس

49000تومان

 • مشخصات موتور ودنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2000 CC
 • گیربکس خودکار CVT

رنو ساندرو

50000تومان

 • مشخصات موتور ودنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1598 CC
 • چهار دنده اتوماتیک

رنو کپجر

80000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1200 CC
 • شش دنده اتوماتیک

 رنو سفران 

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 24 سوپاپ
 • حجم موتور 2000 CC
 • گیربکس CVT اتوماتیک

رنو داستر

49000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1988 CC
 • شش دنده اتوماتیک

رنو سیمبل

50000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1598 CC
 • چهار دنده اتوماتیک

bmw کوپه 420

80000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2000 CC
 • هشت دنده اتوماتیک

 bmw x4

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1997 CC
 • گیربکس 8 دنده استپ ترونیک 

bmw 528i

49000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1997 CC
 • هشت دنده اتوماتیک

bmw x3

50000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1994 CC
 • هشت دنده اتوماتیک

bmw 220i

80000تومان

 • مشخصات موتور و دنده : 
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1997 CC
 • هشت دنده اتوماتیک

 bmw 328 gt

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سیلندر
 • حجم موتور 1997 CC
 • هشت دنده اتوماتیک

تویوتا کمری

49000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2500 CC
 • شش دنده اتوماتیک

تویوتا یاریس

50000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 1500 CC
 • DOHC دنده اتوماتیک

تویوتا کرولا

80000تومان

 • ومشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2000 CC
 • چهار دنده اتوماتیک

 تویوتا RAV 4

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2500 CC
 • شش دنده اتوماتیک

تویوتا هایلوکس

49000تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • چهار سیلندر
 • 16 سوپاپ
 • حجم موتور 2694 CC 
 • 5 دنده دستی

تویوتا پریوس

50000تومان

 • ومشخصات موتور و دنده:
 • وچهار سیلندر
 • و16 سوپاپ
 • وحجم موتور 1800 CC
 • 5 دنده اتوماتیک
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

جوم آریا

80000تومان

 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

 لکسوس ES 250 

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 16 سوپاپ
 • CVVT
 • حجم موتور 2494 CC
 • شش دنده اتوماتیک
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

سفارشی

49000تومان

 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

بهترین

50000تومان

 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

جوم آریا

80000تومان

 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

 لکسوس ES 250 

3500000000 تومان

 • مشخصات موتور و دنده :
 • 16 سوپاپ
 • CVVT
 • حجم موتور 2494 CC
 • شش دنده اتوماتیک
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

سفارشی

49000تومان

 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

بهترین

50000تومان

 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

جوم آریا

80000تومان

 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا
 • وب سایت جوم آریا

شیراز - خیابان قدوسی شرقی - بعد از سلطانیه- اتو عرشیا  0713843222  info(at)arshiyatrading.com

طراحی و بهینه سازی سایت : توسط گروه مهندسی فــارا